Film voor Ouderavonden


Groepsdrugs voor Ouders
 
is een  korte documentaire voor ouderavonden en informatiedagen. Ruim 30 minuten nuttige adviezen van (ervarings-)deskundigen over middelengebruik door jongeren. Veel stof tot nadenken en een mooi vertrekpunt voor verdere discussie. 

Deze film voor ouders bestaat uit interviews en ervaringsverhalen toegespitst op de vraag wat je kunt doen om verslaving bij jongeren te voorkomen, aangevuld met fragmenten uit de originele versie. Dit geeft ouders een idee van wat hun kinderen op school hebben gezien of nog gaan zien.  

Deze film 
is onderdeel van het pakket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.